استراتژی های در بازاریابی ورزشی (م-1)

همانطور که می دانید امروزه صنعت ورزش کشور به صورت یک تخصص و حرفه ای جدی تبدیل شده است. و در این تخصص از مربی گرفته تا بازیکن یا مدیر برگزاری و تولید کنندگان و غیره و غیره همه درگیر این صنعت شده اند و برای پیشرفت و موفقیت در این صنعت می بایست دانش مختص این علم را کسب نمائیم. و از شما دعوت می کنیم pdf های ارائه شده ما را مطالعه و دنبال نمائید.

استراتژی های مختلف انتخاب مشتریان یا بازار یابی ورزشی (دانلود)

.jpg - استراتژی های در بازاریابی ورزشی (م-1)

.1استراتژی بازار یابی ورزشی یکسان

.2استراتژی بازار یابی ورزشی تفکیکی

.3استراتژی بازار یابی ورزشی تمرکزی

.1استراتژی بازار یابی ورزشی یکسان

اگر سازمان ورزشی فقط یک نوع ورزش یا رقابت یا محصول ورزشی را به مشتریان و یا بازار ورزشی عرضه کند

و کوشش می نماید با یک برنامه بازاریابی ورزشی همه مشتریان را جذب نماید ،

و از بازار یابی ورزشی یکسان استفاده کرده است .

 

.2استراتژی بازار یابی ورزشی تفکیکی

همین سازمان ورزشی ممکن است در هر خرده بازار برای عرضه چند محصول یا رقابت ورزشی از برنامه های بازار یابی ورزشی مختلفی استفاده کند ،

این استراتژی را استراتژی بازار یابی ورزشی تفکیکی می نامند .

 

3-استراتژی بازار یابی ورزشی تمرکزی

ولی اگر تمام فعالیت خود را روی یک یا چند بخش از مشتریان یا بازار بزرگ ورزشی و پر منفعت متمرکز سازد از استراتژی بازار یابی تمرکزی استفاده کرده است .

Marketing 300x169 - استراتژی های در بازاریابی ورزشی (م-1)

 

در ادامه خواهید خواند…

 

دیدگاهتان را بنویسید