در این مقاله با معنی و مفهوم صنعت ورزش بیشتر آشنا خواهید شد، و ابعاد و تفاوت و ویژگی ها مختلف این صنعت را از نگاه عالمان این علم از نظر خواهید گذراند.

صنعت ورزش (دانلود)

sports industry - صنعت ورزش (م-2)

مدیران ورزشی مشابه دیگر کارهای اجرایی مسئول موفقیت کارهایشان در بازار هستند .

موفقیت به مقدار زیادی به فعالیتهای بازار یابی بستگی خواهد داشت .

Shani (1997)پیشنهاد کرده است

که بازاریابان ورزش باید در تقسیم بندی کل بازار در قابل تعریف کردن زیر مجموعه هایش ماهر باشند .

  • عوامل کلیدی تئوری تقسیم بندی شامل :
  1.  بخشهای تولید بوسیله ارزیابی همه محصولات پیشنهاد شده تعیین می شود:
  2. بخش مشتری یا خرید، جای که مصرف کنندگان بوسیله عوامل جمعیت شناسی و روانی تعریف می شوند ؛
  1. بخش شبکه ، جای که کانالهای توزیع نشان داده می شوند
  1. بخش جغرافیایی ،جایی که جایگاه جغرافیایی مصرف کننده در صنعت مشخص می شود .

 

  • تحقیق Pitts و همکاران (1994) که سه بخش تعیین کننده برای صنعت ورزش را یافتند :
  • عملکرد ورزش، تولیدات ورزش، تبلیغات ورزش

.1بخش عملکرد ورزش بوسیله ورزشی که برای مصرف کننده مانند شرکت کنندگان و تماشاچیان مهیا می شود مشخص می گردد .

از این رو این بخش ورزشهای مختلف و فعالیتهای اوقات فراغت از ورزش آماتور و حرفه ای گرفته تا فعالیتهای آمادگی و تفریحی را شامل می شود

.2 بخش تولیدات ورزش شامل عوامل مورد نیاز صنعت برای تولیدات ورزشی می باشد .

این بخش شامل تجهیزات ورزشی ، تسهیلات ، خدمات مربی آمادگی، تمرین دهنده پزشکی ورزشی و مقامهای گوناگون و هیئت رئیسه ها را در ورزش شامل می شود .

در ادامه خواهید خواند…

دیدگاهتان را بنویسید