صنعت ورزش از نگاه نخبگان علوم ورزشی 1400/4/28

امروزه ورزش به شکل حرفه ای درآمده است، دنیای حرفه ای ارتباط مستقیم با کسب درآمد دارد، در این مقاله به تشریح صنعت ورزش پرداخته ایم.

صنعت ورزش 

3 - صنعت ورزش از نگاه نخبگان علوم ورزشی 1400/4/28

امروزه به دلیل مشکلات اقتصادی جوامع مختلف، و محدودیت های زمانی و مشکلات درآمد زایی به سختی می توان هم کار کرد و هم به ورزش حرفه ای پرداخت.

ما امروزه برای پرداختن به ورزش تنها با یک دمپایی و زیر شلواری یا شلوار گرمکن ساده تنها نمی توانیم در دنیای ورزش حضور داشته باشیم!!

امروز یک ورزشکار از هنگام شروع فعالیت حرفه ای خود، نیازمند البسه حرفه ای ورزش ، تجهیزات حرفه ای ورزش،

مکملهای تخصصی غذایی ورزش و متخصصین علم تمرین، فیزیوتراپی و توانبخشی، متخصص تغدیه و روانشناس ورزشی و بسیاری از مسئولیت های مختلف ورزشی هست.

تمامی این مشاغل در مجموعه ای به نام دنیای ورزش دخیل هستند که ترکیبی از صنعت ورزش را فراهم ساخته اند.

در ادامه ما به بیان تحقیقاتی و علمی این معنی و تعریف از نگاه نخبگان علمی امر پرداخته ایم، که دربر گرفته نکات بسیار مهم و ارزشمندی است.

پیشنهاد می کنیم به مطالعه دستاورد های علمی و تحقیقاتی در صنعت ورزش  بپردازید…

86513 300x145 - صنعت ورزش از نگاه نخبگان علوم ورزشی 1400/4/28

  1. در تحقیقی با عنوان ” طراحی الگوی تصمیم­گیری حمایت ورزشی ” نشان داد که حامیان ورزشی کشور به اهداف ارتباطی محیطی و

اهداف کلی توجه بیشتری داشته و ملاک انتخاب رشته آن­ها بیشتر براساس ماهیت رشته ورزشی و علاقمندی مدیریت است.

آنان از یکپارچگی سایر ابزارهای آمیخته ارتباطات بازاریابی کمک گرفته و در ارزیابی حمایت ورزشی از روش ارزیابی اثر بخشی ارتباطات استفاده بیشتری می­نمایند

و پیشنهاد می­کند برای رضایت­مندی از فعالیت­های حمایتی و حفظ حامیان، در بالاتر بردن کیفیت مسابقات و شرایط محیطی تیم­های ورزشی تلاش بیشتری شود. (نار، نوشین (1389)

 

2. در تحقیقی تحت عنوان مقايسة وضعيت موجود و مطلوب بازاريابي ورزشي در ايران در میان مديران و معاونان سازمان تربيت بدني و رؤسا و مديران ادارات كل تربيت بدني 33 استان كشور

به این نتایج دست یافتند: بين وضعيت مطلوب و وضعيت موجود، در مؤلفه­هاي چاپ نشريات و كتاب هاي تربيت بدني، حمايتهاي مالي، مشاركت سرمايه­ گذاران و سها مداران،

حق ميزباني بازي هاي بين­ المللي و منطقه­اي، كمك­ها و حمايت­هاي مردمي و بخش خصوصي، گردشگري ورزشي، فروش مارك باشگاه­ها، استفاده از بازاريابان ورزشي،

تشكيل دوره هاي آموزش ورزش هاي مختلف براي مردم، آموزش و تربيت ورزشكاران نخبه توسط بخش خصوصي، برگزاري همايش هاي علمي ورزشي و مشاورة ورزشي تفاوت معناداري وجود دارد

و در تمامي موارد، ميانگين امتياز وضع موجود كمتر از وضعيت مطلوب است. جمشیدیان و مظفری (1389)

 

 

3. در تحقیقی دیگر بیان شده: مهم ترين موانع موجود در توسعه درآمدزايي حاصل از حمايت مالي صرفاً در ساختار مديريت صنعت فوتبال قرار نداشته

و موانع محيطي نيز در عدم توسعه درآمدزايي حاصل از حمايت مالي نقش مهمي دارند.

مهم ترين موانع شناسايي شده ريشه در ساختار اقتصادي كشور، برخي مشكلات حقوقي و قانوني، مالكيت دولتي باشگاه ها، ساختار و نيروي انساني صنعت فوتبال،

مديريت بازاريابي، برنامه ريزي مسابقات فوتبال، امكانات و تسهيلات صنعت فوتبال و … دارند. الهی و همکارن (1388)

 

4. در پایان نامه ای تحت عنوان بررسی ساختارهای اثربخشی حمایت های مالی ورزشی و روابط نظری بین آنها در میان طرفداران ورزش فوتبال در ایران دریافت

که جانبداری هواداران تاثیر مثبت و مستقیمی بر آگاهی، تصویر و قصد خرید آنها از اسپانسر دارد.

همچنین آگاهی آنها از اسپانسر بر روی تصویرشان از اسپانسر تاثیر مثبت و مستقیم دارد و در نهایت آگاهی هواداران از اسپانسر و تصویر هواداران از اسپانسر تاثیر مثبت

و مستقیمی بر قصد خرید آنها از اسپانسر دارد. عباس زاده (1388)

 

5. درتحقيقي باعنوان ” دلايل عدم حمايت مالي شركت­هاي توليدي(خصوصي) از ورزش قهرماني درشهرستان اصفهان ،

چهار عامل اقتصادي، مديريتي- سازماني ، دولتي ، رسانه­اي-تماشاگران را بعنوان علل عدم حمايت شركت­هاي توليدي از ورزش قهرماني نام برد

كه دراين ميان عامل دولتي با ميانگين 80/2 بيشترين تاثير را درعدم حمايت شركت­هاي توليدي ازورزش قهرماني دارا بود. رجبي،مالك (1388)

 

6. همچنین نيز در بررسي علل عدم حمايت اسپانسرها از ورزش بانوان شهر اصفهان عنوان كردند

شركت ها به دليل عدم اطمينان از سرمايه گذاري در بخش ورزش بانوان، عدم دسترسي به اهداف خود و انتقال ضعف پیام تجاري شركت حاضر به سرمايه گذاري در اين صنعت نمي باشند.

احساني و همكارانش( 1387 )

7. درتحقيقي باعنوان ” مقايسه ديدگاه روساي فدراسيون هاي ورزشي و مديران شركت هاي حامي درخصوص اهداف حمايت مالي از ورزش ” انجام داده است.

نتايج اين تحقيق نشان داد، اهميت حمايت مالي از ورزش ازديدگاه رؤساي فدراسيون ها بيشتر از مديران شركتهاي حامي است.

همچنين اهداف مرتبط با توليدات و خدمات داراي بالاترين رتبه ازديدگاه هردوگروه ميباشد. اهداف عمومي نيز از ديدگاه هردو درپايينترين رتبه قرارگرفتند. جماعت، خاطره (1386)

 

8. به بررسي “علل عدم حمايت حاميان از ورزش حرفه­اي بانوان شهر اصفهان” مي­پردازد. نتايج اين تحقيق نشان مي­دهد

كه 78% ازمديران، ورزش بانوان را كمك كمي براي دستيابي به بازار مورد نظرخودمي­دانند و44% از مديران معتقدند كه :

ورزش بانوان به صورت نسبتاً كمي مي­تواند موجب بالا رفتن آگاهي­هاي مردم از شركت شود.

مهم­ترين معيارهاي انتخاب نوع ورزش از نظر مديران مرتبط بودن محصول شركت با نوع ورزش، هوادارن و تماشاچيان ورزشي و امكان تبليغات  بيشتر مي­باشد

و در ميان علل عدم پيشرفت زنان در عرصه ورزش، تماشاگران كم شايان توجه مي­باشد. ابودردا، زينب (1385)

9. وست برگ و همکاران (2011) در تحقیق تحت عنوان تاثیر ارتباط قسمت های انحطاط کننده در حمایت از کسب و کار به کسب و کار:

مفاهیم برای مدیریت نام تجاری یافتند که

حمایت از ورزش شامل استراتژیک کسب و کار به کسب و کار و ارتباط بین یک حامی و یک نهاد ورزشی برای منافع متقابل روابط حمایتی انحطاط کننده کسب و کار به کسب و کار می­باشد.

به طور کلی حامیان مالی به دنبال منافع مربوط به نام تجاری از طریق ارتباط با یک نام تجاری و نهاد ورزشی هستند.

حوادث منفی مربوط به ورزشکاران به نمایندگی از نهاد ورزش ممکن است علامت های تجاری در هر دو طرف (ورزش و حامی) می تواند تهدید کرده و  این همکاری را تضعیف و یا حتی منحل کند.

مدیریت از این قسمت حیاتی در حفاظت از حقوق صاحبان سهام با نام تجاری نهاد ورزش، و همچنین به عنوان ضامن نام تجاری، و در نهایت ارتباط است.

شناسایی ساختارهای کلیدی مانند اسناد انتقاد کننده، هنجارهای اجتماعی، منطقه تحمل و شدت درک شده مؤثر بر اینکه آیا این رفتار به عنوان یک قسمت انحطاط کننده در رابطه عمل می­کند.

عواملی مانند کیفیت روابط موجود و مدیریت قسمت می تواند تاثیر بسزایی را در این رابطه و همچنین میزان تغییر می گذارد.

 

10. همچنين ليسي(2009) در پژوهش خود با عنوان اثربخشي نقش حمايت مالي رويدادها در شناخت محصولات با آنها مي باشد و مسئوليت اجتماعي شركتها، گزارش كرد كه

چگونه حمايت مالي از رويدادهاي ورزشي بزرگ و بين المللي موجب افزايش شناخت تماشاگران و حضار از محصولات شركت ها شده و درك احساس مسئوليت اجتماعي شركت

ها موجب افزايش تعهد و علاقه افراد به خريد محصولات آنها مي شود.

 

11. وایل (2009) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدکه

افزایش فروش یکي از چندین هدف بازاریابي براي پذیرش حمایت است و شرکتها به سمت رشته های ورزشی ای گرایش دارند که در انتخاب تصویر مناسب شرکت مفیدند.

آگاهی از تصویر شرکت به دنبال حمایت ورزشی به دست می آید.

 

12. ریچارد اسپید و تامسون(2009)با وجود نقش حمایت رو به رشد در بازاریابی فعالیت های شرکت در سراسر جهان، تحقیقات علمی در این منطقه محدود شده است.

اتخاذ چارچوب شرطی سازی کلاسیک ، در این پژوهش به بررسی اثرات گرش مصرف کنندگان در مورد یک رویداد ورزشی، برداشت خود حامی از رویداد مناسب،

و نگرش خود را در مورد حامی در معیار چند بعدی پاسخ حمایت.

نتایج به دست آمده نشان می دهد که

مناسب ضامن یک رویداد، احساس صداقت حامی، حضور در همه جا درک از ضامن، و نگرش نسبت به ضامن عوامل کلیدی در تولید مطلوب پاسخ از حمایت.

دوست داشتن از این رویدادو وضعیت درک شده از این رویداد متفاوت اهمیت بسته به نحوه اندازه گیری شده است.

متناسببا همچنین دارای اثر متقابل با وضعیت درک شده از این رویداد و علاقه شخصی. مفاهیم از این یافته ها برای حامیان مالی و مدیران رویداد بررسی و جهت تحقیقات آینده مشخص شده است.

519732 - صنعت ورزش از نگاه نخبگان علوم ورزشی 1400/4/28

امیدواریم که با تحقیقات ارائه شده پیرامون صنعتی شدن ورزش، ذهنتی که بسیاری از مردم دارند و آن نگاه بسیار سطحی و ضعیف به دنیای ورزش دارند برای شما هیچگاه ایجاد نشود.

دنیای امروز ورزش، دنیای بسیار پر رقابتی است و از نگاهی بی رحم، اما اگر شما مسلط به دانش مورد نیاز امر باشید می توانید براحتی در این دریای طوفانی قایق خود را به سر منزله مقصود برسانید.

دیدگاهتان را بنویسید